Bezpłatny odbiór elektrośmieci

Zasady

W kwestii bezpłatnego odbioru elektrośmieci proszę się z nami kontaktować telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej . Prosimy o w miarę szczegółowe informacje na temat odpadów, które mamy odebrać. Na każde zgłoszenie odpowiadamy w przeciągu maksymalnie 24 godzin.

Usługę bezpłatnego odbioru kierujemy do wszystkich – firm, osób prywatnych oraz instytucji państwowych i publicznych.

W przypadku firm oraz instytucji każdy odbiór potwierdzamy wystawieniem Karty Przekazania Odpadu, oraz jeśli istnieje taka konieczność podpisaniem protokołu z utylizacji sprzętu.

Czas realizacji usługi zależy od ilości zgłoszeń w danym tygodniu, zazwyczaj odbiory odbywają się z dnia na dzień jednak zdarza się że usługa może zostać zrealizowana do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Warunki

  • łączna masa przekazywanych odpadów musi być równa bądź przekraczać wagę 250 kg
  • bezpłatnie nie odbieramy samych wielkogabarytowych urządzeń jak: pralki, lodówki, kserokopiarki, telewizory, monitory itp. nawet jeśli przekraczają wagę 250 kg.
  • w przekazywanym sprzęcie musi znajdować się zużyta elektronika w postaci sprzętu teleinformatycznego, sprzęt może być niekompletny, ale nie mogą to być puste obudowy.

Informacje dodatkowe

W przypadku odpadów które są nietypowe i nie są ujęte w naszej ofercie prosimy o kontakt poprzez e-mail, w mailu prosimy załączyć zdjęcia i zawrzeć charakterystykę odpadów wraz z ilością.

Adres e-mail do kontaktu w tej sprawie: antibotkontakt@zbieracz-warszawski.pl