Odpady kosztowe

Zasady i warunki

W przypadku odpadów nienadających się do przetworzenia i poddania procesowi odzysku oferujemy płatną usługę utylizacji tego rodzaju odpadów.

Główną zasadą jest dostarczenie tych odpadów do naszego magazynu głównego. Po odpady które nie podlegają procesowi recyklingu nie wysyłamy swojego transportu. Odstępstwem jest tylko bardzo duża ilość rzeczonych odpadów i brak własnego środka transportu. Wtedy jednak do kosztu utylizacji doliczamy także koszt transportu.

W przypadku usługi utylizacji wystawiamy fakturę VAT z terminem płatności do 14 dni od momentu przekazania odpadów. Wszystkie przyjęcia odpadów kosztowych są dokumentowane wystawieniem Karty Przekazania Odpadu (firmy) lub wpisem do wewnętrznej ewidencji odpadów (osoby prywatne).

Koszty utylizacji są ustalane indywidualnie na podstawie charakterystyki odpadu oraz jego masy.

Informacje dodatkowe

Przykładowe odpady które nie podlegają procesowi recyklingu i są traktowane jako odpady kosztowe:

  • żarówki
  • świetlówki
  • tonery i tusze
  • kartridże do drukarek
  • kondensatory
  • niektóre tworzywa sztuczne

W przypadku zainteresowania usługą płatnej utylizacji, prosimy o kontakt tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na podany niżej adres:

antibotkontakt@zbieracz-warszawski.pl