Utylizacja urządzeń elektronicznych

Utylizacja

urządzeń elektronicznych

Skup złomu elektronicznego

Skup

złomu elektronicznego

Utylizacja odpadów kosztowych

Utylizacja

odpadów kosztowych

Odbiór odpadów elektronicznych

Odbiór

odpadów elektronicznych

Remarketing komputerów

Remarketing komputerów

Urban mining - czym jest, jakie są jego plusy?

Urban mining - termin dziś znany jeszcze niewielu, już niebawem może stać się bardzo popularny na całym świecie. Trend zwany również górnictwem miejskim, czyli odzyskiwaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych z miast, daje szansę na uniknięcie ekologicznej tragedii. Poniżej przedstawimy 5 głównych powodów, dla których to nowe zjawisko może być zbawienne dla naszej planety.

Urban mining ochrania nas przed wieloma szkodliwymi skutkami dla środowiska i ludzi

Tzw. górnictwo miejskie może obniżyć w pewnym stopniu popyt na tzw. minerały konfliktowe. Takie zjawisko mamy, chociażby w Kongo, gdzie każdego dnia dochodzi do krwawych konfliktów o to, kto kontroluje tamtejsze kopalnie z cennymi minerałami. Innym przykładem są góry e-odpadów, które widzimy na każdym kroku, na całym świecie. O ile w Polsce jest to jeszcze w jakiś sposób kontrolowane, o tyle w krajach „Trzeciego Świata” istnieją ogromne wysypiska elektrycznych odpadów, na których pracują młodzi ludzi, ryzykując swoje życie, obcując z na co dzień z rtęcią, chromem czy ołowiem. Zadaniem urban mining jest z kolei przetwarzanie e-odpadów w znacznie czystszy i bezpieczniejszy sposób – taki który chroni zarówno ludzi, jaki całą ziemię.

Klasyczne wydobywanie nie jest już w stanie sprostać zapotrzebowaniu na urządzenia elektryczne i elektroniczne

Jak wyliczyli analitycy, w najbliższych 15 latach możemy się spodziewać około trzech miliardów nowych konsumentów sprzętów elektronicznych i elektrycznych! W związku z tym nie ma szans na pozyskanie takich pokładów surowców w klasyczny sposób. Z tego też powodu „górnictwo miejskie” staje się coraz bardziej konieczne dla producentów, ale i konsumentów.

Niektóre metale rzadkie są na wykończeniu

Znaczna część cennych surowców, niezbędnych do produkcji sprzętów elektrycznych i elektronicznych jest na tzw. wykończeniu. Ich wydobywanie zmniejsza się z roku na rok z powodu ich braku. Takie metale ziem rzadkich jak europ czy terb są wydobywane obecnie tylko w niektórych regionach na świecie i to w niewielkich ilościach. W związku z tym zbawienny jest urban mining, który zaspokaja obecnie już 30-40% zapotrzebowania na tego rodzaju metale rzadkie. Przykładowo w starym telefonie komórkowym znajdziemy takie „skarby” jak miedź, cynę, złoto, srebro czy pallad.

Na całym świecie czekają miliony urządzeń na naprawę

Szacuje się, że w samej Australii możemy obecnie zebrać około 23 miliony starych telefonów komórkowych, a nawet w Afryce, rocznie wyrzuca się blisko miliard tego typu sprzętu! Naukowcy z kolei obliczyli, że na całym świecie do odzyskania mamy około 50 milionów ton odpadów elektrycznych i elektronicznych. Te fakty pokazują jak wielki potencjał nadal drzemie w „górnictwie miejskim”.

Odzysk surowców z e-odpadów coraz bardziej efektywny kosztowo

Przez wiele lat nie robiliśmy dosłownie nic z e-odpadami. Urządzenia były po prostu wyrzucane. Na szczęście wiele składowych wpłynęło na to, że przemysł inteligentnego recyklingu stał się bardzo opłacalny. Po pierwsze, taki przemysł jest promowany i wspierany przez instytucje państwowe, a po drugie nawet i bez tego wsparcia, stał się on dochodowy. Doskonałym przykładem jest fakt, że w odpadach elektrycznych i elektronicznych można znaleźć nawet 50-krotnie wyższe stężenie cennych metali i minerałów niż w rudach wydobywanych z kopalń! Zdemontowanie jednej tony telefonów komórkowych pozwala nam wydobyć aż 300 gramów złota, nie wspominając już o innych dochodowych metalach i minerałach. Ponadto miłym dodatkiem do zarobku dla firm jest fakt, że w znacznym stopniu przyczyniają się one do ochrony środowiska oraz społeczeństwa.

kontakt

skup złomu elektronicznego

Zbieracz Warszawski


Ul. Przyszłość 94
05-126 Stanisławów Pierwszy,
gmina Nieporęt

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

blog